Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

inimaginable
Reposted frombluuu bluuu viasarkastyczna sarkastyczna
inimaginable
2621 40c4

toffeely:

t o f f e e l y

Reposted frompuremindx puremindx viatoniewszystko toniewszystko
inimaginable
5929 eb00 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasarkastyczna sarkastyczna
inimaginable
inimaginable
4521 aa6f 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatoniewszystko toniewszystko

May 10 2017

inimaginable
5974 39b2 500
6604 96a3 500
inimaginable
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viakapitandziwny kapitandziwny
inimaginable
5539 d78a 500
By L7m - in Vannes, France.
Reposted fromcorvax corvax viakapitandziwny kapitandziwny
inimaginable

May 06 2017

inimaginable
9296 7852
Reposted fromskrzacik skrzacik viafilmowy filmowy

April 02 2017

inimaginable
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viagoszko goszko

March 22 2017

inimaginable
0320 8327
Reposted fromimyours imyours viasilentsoul silentsoul

March 20 2017

inimaginable
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viagoszko goszko

March 19 2017

inimaginable
7225 8f27
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoniewszystko toniewszystko
inimaginable
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viagoszko goszko

March 18 2017

5922 d9a7 500
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viagoszko goszko
inimaginable
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
— riennahera
Reposted frommadeliine madeliine viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl