Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

inimaginable
Reposted frombluuu bluuu viatoniewszystko toniewszystko
inimaginable
Reposted fromtfu tfu vialeksandra leksandra
inimaginable
3910 76af
Reposted frommowmihou mowmihou vialeksandra leksandra
inimaginable
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaolvide olvide
inimaginable
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viainmybetterworld inmybetterworld
inimaginable
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viatoniewszystko toniewszystko
inimaginable
6563 5c28
inimaginable
2987 7aeb 500
Reposted fromInnominate Innominate viapaasiak paasiak

July 22 2017

inimaginable
3909 3688
Reposted fromzelbekon zelbekon viatfu tfu
inimaginable

July 20 2017

inimaginable
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaczoo czoo
inimaginable
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatfu tfu
inimaginable
0797 944d
Reposted fromslodziak slodziak viaczoo czoo
inimaginable
Reposted fromciarka ciarka viaczoo czoo

June 22 2017

inimaginable
0548 44c4
Reposted fromyourdemise yourdemise viamaybeyou maybeyou
inimaginable
3019 fbde 500
inimaginable
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath*Dzienniki 1950-1962
Reposted frombluecat bluecat viakapitandziwny kapitandziwny
inimaginable
2391 95a6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaaknatazs aknatazs

June 20 2017

inimaginable
5384 06fa 500
Reposted fromstroschek stroschek viatfu tfu
inimaginable
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl